Python

python

Za temu Računarstvo, programiranje u Python-u potrebni materijali nalaze se na sledećim linkovima:

Interaktivni priručnik

Zbirka algoritamskih zadataka

Zbirka kratkih pitanja

Lekcije za VI razred

Video lekcije

Razvojno okruženje – repl.it

Advertisements

Obrada slika

Osim programa za obradu slika koji moraju da budu instalirani na računar, dostupno je više online editora. Obradićemo sledeće:

Programi koje koristimo za računarsku grafiku:

Slika nastala u programu Silk:                              Slika u Lunapic-u (GIF format):