Rasterska i vektorska grafika

Računarska grafika se deli na rastersku i vektorsku. Kod rasterske grafike slika se razlaže na piksele za koje se memoriše intenzitet osvetljenja i boja. Svakom pikselu na ekranu pridružuje se jedan ili više bitova u memoriji računara. Kod vektorske grafike slika se u memoriji računara opisuje nizom matematičkih formula, pomoću kojih se dobijaju elementi koji je čine:tačka,prava,kriva linija itd. Za rastersku grafiku koristićemo program GIMP, (link za preuzimanje), a za vektorsku Inkscape (link za preuzimanje).
Više o ovome  pogledajte u Power Point prezentaciji:

racunarska-grafika-uvod_0 (PPTX prezentacija)

 

raunarska-grafika-i-multimedija-uvod-11-728

Advertisements